V únoru 2022 zahájíme třináctý rok fungování projektu., a to i přes složitou situaci
způsobenou epidemiologickou situací v ČR spojenou s Covid 19, který komplikuje život nám
všem a zvláště zařízením veřejného stravování, což se projevuje i na projektových číslech,
které se týkají uplynulého roku 2021.
Projekt využití nepotřebného jídla pro lidi bez domova, patří stále k unikátním,
aktuálním a jedinečným nejen ve městě Brně, ale v celé České republice. V rámci tohoto
projektu poskytují provozovny veřejného stravování zdarma v pracovní dny nespotřebovaná
(respektive neprodaná) polední menu včetně polévek lidem bez přístřeší.
Polední menu se sváží do Městského střediska krizové a sociální pomoci pro osoby
v extrémní sociální situaci, Masná 3b, Brno – střed (dále jen MSKSP). Výdej probíhá
zpravidla mezi 14,00 až 15,00h v suterénu budovy ve všední dny, podle přivezeného množství
jídel a je zdarma.
Od počátku projektu svezeno v jednotlivých letech:
R 2010 13 840 porcí denní průměr – 60 porcí
R 2011 13 650 porcí denní průměr – 53 porcí
R 2012 21 154 porcí denní průměr – 84 porcí
R 2013 41 321 porcí denní průměr – 164 porcí
R 2014 32 620 porcí denní průměr – 129 porcí
R2015 31 828 porcí denní průměr – 127 porcí
R2016 29 965 porcí denní průměr – 118 porcí
R2017 31 071 porcí denní průměr – 124 porcí
R2018 29 173 porcí denní průměr – 117 porcí
R2019 21 719 porcí denní průměr – 86,5 porcí
R2020 14 071 porcí denní průměr – 56 porcí
R2021 6919 porcí denní průměr – 27,5 porcí

Celkem bylo od února 2010 do 31. 12. 2021 rozdáno 287 331 porcí, bylo zachráněno cekem
cca 113,5 tun kvalitních potravin, které by jinak skončily v odpadu.
V roce 2022 zůstávají v projektu zapojeny 3 provozovny veřejného stravování +
jedna provozovna, která se zapojuje pouze na období letních prázdnin a v září běžného
kalendářního roku.
Závěrem zprávy je zcela nezbytné a velmi důležité poděkovat především
za podporu všem majitelům a zaměstnancům provozoven veřejného stravování, které
jídlo potřebným poskytují, a to i přestože se sami nachází ve velmi složité situaci
v souvislosti s epidemiologickými opatřeními, které v ČR probíhají již druhým rokem.
Díky zmíněným opatřením některé provozovny změnily způsob plánování počtu
stravovacích jednotek k výdeji a z projektu bohužel vypadly, i jim však patří obrovské
díky, protože byly v projektu téměř deset let a věřím, že po zlepšení situace se k projektu
opět vrátí.
Pevně věříme, že současné provozovny s námi budou nadále společně pomáhat
potřebným v dalších letech, pomohou udržet jedinečnost projektu a zamezíme společně
vyhazování kvalitních potravin.
Rovněž děkujeme zřizovateli organizace Magistrátu města Brna, který se podílí
na celkovém financování organizace, včetně projektu, Krajské hygienické stanici v Brně
a všem příznivcům za podporu po celou dobu jeho průběhu.
Brno 10. 1. 2022

Visit Us On Facebook