OSUDY BEZDOMOVCŮ NÁM NEJSOU LHOSTEJNÉ

CHARITATIVNÍ PROJEKT MENÍČKA PRO BEZDOMOVCE

menicka-pro-bezdomovce-logo-2Myšlenka pomoci pro lidi bez domova se zrodila v hlavě pana Richarda Hoška, který se inspiroval zkušenostmi v zahraničí.

Cílem projektu je zabezpečit pomoc lidem v krajní životní situaci kvalitně se stravovat. Tato pomoc je zabezpečena prostřednictvím provozoven, pro něž je krajně neetická likvidace neprodaného poledního menu, případně jiných potravin určených k rychlé spotřebě. Jednoduše řečeno je cílem zabránit vyhazování neprodaných poledních menu z restaurací a poskytnout je bezdomovcům.

Otec projektu Richard Hošek, by 24.1.2013 oslavil kulaté 50. narozeniny. S jeho odchodem ale nepohasne jeho velký sen o meníčkách. Připojte se a pokračujme v Richardově vizi společně….