Richard Hosek

January 24, 1963 – October 12, 2011

Honorary Consul of the Slovak Republic

0000000089

Ve věku 48 let zemřel RICHARD HOŠEK, úspěšný podnikatel – gastronom, honorární konzul Slovenské republiky, duchovní otec projektu meníčka pro bezdomovce a dobrý člověk. Čest jeho památce!

Richard Hošek podporoval také projekt Brněnského svazu malé kopané. Pod jeho záštitou se měl konat i turnaj v malé kopané národnostních menšin, který Brněnský svaz malé kopané pořádal 29. října 2011.

Byl otcem myšlenky založení týmu Menšíkova jedenáctka, kterou posléze i zrealizoval. Tým, který vedl syn Vladimíra Menšíka Petr, odehrál nespočet charitativních utkání, jejichž výtěžek byl věnován dětem s problémy dýchacích cest v brněnské Dětské nemocnici.

Zemřel člověk, který druhé naplňoval pocitem radosti ze života. Jeho slova a schopnost baviče kolektivu dávala často zapomenout na každodenní problémy. Richard nikdy nedal navenek znát jakékoliv své vlastní potíže. Naopak, vždy naslouchal druhým a svojí ohromnou duchovní podporou jim pomáhal zapomenout.

www.slovkor.cz/SLOVKOR-11-07-08.pdf

Visit Us On Facebook